Lillobrug 3

Scheur in scharnier B1

Scheur in scharnier B1

Herstelling Lillobrug

Race tegen de klok 

VHB Marine Services, een gespecialiseerde industriële dienstverlener in de haven van Antwerpen, doet beroep op Weldone voor lastechnische ondersteuning en lascoördinatie voor de herstelling van een scheur in het scharnierpunt B1 van de Lillobrug.

De Lillobrug is een brug in het Antwerpse havengebied op de rechteroever van de Schelde. De brug loopt over het Kanaaldok, ter hoogte van de Tijsmanstunnel. De Lillobrug is in hoofdzaak een spoorwegbrug voor de dubbelsporige spoorlijn 223. Als er geen treinen rijden, kunnen fietsers gebruikmaken van de brug om het Kanaaldok over te steken. De doorvaartbreedte in het midden bedraagt 80 meter. De doorvaarthoogte van de vaste delen is 9 meter. De brug bestaat uit 2 vaste vakwerkbruggen met in het midden 2 basculebruggen van het Strausstype. Het scharnierpunt B1 van een van de basculebruggen vertoont een scheur en dient te worden hersteld en verstevigd.

De scheur in het scharnier bevindt zich op een moeilijk toegankelijke plaats onder een aantal verstijvingsribben. Na het uitboren van de scheurtippen worden de ribben weggenomen en wordt de scheur hersteld. Vervolgens wordt een dubbelplaat gelast van 30mm dik met een hoeklas a20 om het lijf van de scharnier te verstevigen. Daarna worden nieuwe verstijvingsribben aangebracht en doorgelast in het geheel. 

Voor de herstelling van de scheur wordt de brug in verticale positie gezet, waardoor de brug gesperd is voor alle landverkeer. Voor de scheepvaart is er geen hinder.

Werkzaamheden : vrijdag 13 juli t.e.m. zondag 15 juli 2018

De werken werden netjes binnen de tijd en met het vooropgestelde kwaliteitsniveau uitgevoerd.

 

Al onze diensten