WELDONE Standards opt

Norm- en Regelgeving

Lassen is nog steeds een belangrijke verbindingstechniek en heeft in eender welke toepassing een grote invloed op de kosten en de kwaliteit van het product. Kunnen waarborgen dat het laswerk op de meest efficiënte wijze wordt uitgevoerd en dat alle aspecten van het lasproces beheerst worden is een conditio sine qua non.

Met de steeds strenger worden Europese wetgeving, waaronder de PED (Pressure Equipment Directive) en de CPR (Construction Products Regulation), evolueert men naar een proces-beheersingssystemen en kwaliteitssystemen. Voor een correcte en éénduidige toepassing van deze richtlijnen staan er geharmoniseerde EN-normen ter beschikking.

Naast de EN en/of EN ISO normen worden constructeurs ook specifieke standaarden in bepaalde industrieën geconfronteerd, zoals de ASME Boiler & Pressure Vessel Code, de NORSOK regels van de petroleum industrie, de API standaard voor opslagtanks en piping of de AWS Structural Welding Code. 

Leer meer over deze normen via onderstaande zoekfunctie en ontdek hoe wij jou hierin kunnen bijstaan.

 

Normen per sector
Constructie- & Staalbouw - Piping & Skids - Tankbouw, Silo's & Drukvaten - Industrie & Fabricage - Transport