WELDONE About Us opt

Wij hebben de norm voor u al gelezen.

Wij hebben de norm voor u al gelezen.

Nieuwe editie van EN1090-2

03/08/2018

Wij hebben deze norm reeds voor u gelezen, tijdens het bouwverlof.

Staalbouwers en toeleveranciers kennen ongetwijfeld de EN1090-2, de bundel van technische eisen voor constructieve delen in staal (en roestvast staal). Al in september 2012 heeft de technische commissie CEN/TC 135 op basis van een rondvraag bij de lidstaten beslist om de norm EN 1090-2 te herzien. Op 22 januari 2018 werd eindelijk de finale draft van de norm goedgekeurd. De publicatie is nu een feit. Tegen december 2018 ten laatste krijgt deze norm de status van nationale standaard in België. De EN1090-2:2018 vervangt dan de EN1090-2:2008+A1:2011. 

Deze nieuwe editie bevat een aantal wijzigingen en toevoegingen die een weerslag hebben op de fabricage van staalstructuren. We zetten graag alle belangrijke punten voor u bij elkaar tijdens een avond-training op 4 verschillende locaties in Vlaanderen, vanaf begin september. Op die manier bent u klaar om aan de slag te gaan met deze nieuwe kennis.

Organisatie i.s.m. CLUSTA 

Info & inschrijvingen