WELDONE Diensten Certificatie Personeel opt

Certificatie van personeel

Als certificerende instelling werkt DNV-GL samen met erkende examenorganisaties en examinatoren die de  lasserskwalificaties en lasmethodekwalificaties afnemen. De erkenning verloopt onder strikte voorwaarden waarbij de examinator moet aantonen over de nodige deskundigheid te beschikken en deze samen met onafhankelijkheid te waarborgen.

DNV-GL Business Assurance heeft een autorisatie overeenkomst afgesloten met een examinator binnen de organisatie van Weldone voor het afnemen van lasserskwalificaties en lasmethodekwalificaties. Hiermee breidt Weldone haar dienstenpakket verder uit met volgende certificatieschema's:

Kwalificaties voor lassers en operatoren :

 

Al onze diensten